1. Ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT

       Là cử nhân kinh doanh, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công tác phát triển thị trường xăng, dầu, có hơn 12 năm làm công tác quản trị.

  1. Bà Cấn Hiền Thu – Tổng Giám đốc công ty

      Là cử nhân chuyên ngành Marketing, đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xăng dầu, kỹ thuật xăng dầu.

Các vị trí đã từng đảm nhận: Chuyên viên tiếp thị phụ trách trên địa bàn hà nội và các tỉnh lân cận.

      3. Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc pháp chế

      Cử nhân chuyên ngành Luật. Giám đốc pháp chế, kiêm quản lý hành chính, nhân sự , đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp.

  1. Ông Ngô Ngọc Thắng – Giám đốc nhà máy

     Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh, với 13 năm kinh nghiệm và đảm nhận các vị trí quan trọng trong lĩnh vực quản lý và sản xuất ngành xăng dầu: Giám đốc nhà máy, điều hành công nhân viên nhà máy, quản lý sản xuất xăng dầu tại nhà máy công ty.

Ngoài ra đội ngũ nhân viên tại G37 đều là các cử nhân Đại Học có những kinh nghiệm thực tế, sự cọ xát thường xuyên kết hợp với việc tự trao dồi, rèn luyện kỹ năng đã tạo cho Công ty một nguồn nhân lực có kiến thức rộng và sâu trong lĩnh vực mà Công ty cung cấp.

Cơ cấu tổ chức của công ty phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu G37 trong việc cung cấp các dịch vụ tối ưu đến các Quý khách hàng.