Tổng quan về Tổng công ty tập đoàn G37

Tổng công ty tập đoàn G37- tiền thân là Tổng công ty Xăng dầu Hà Thành được thành lập ngày 26 tháng 10 năm 2017.
Tổng công ty tập đoàn G37: 4 Công ty thành viên, 2 Chi nhánh và Xí nghiệp trực thuộc, 4 Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty.
Là doanh nghiệp trọng yếu, được xếp hạng đặc biệt, có quy mô toàn quốc, bảo đảm 60% thị phần xăng dầu cả nước; G37 luôn phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo bình ổn và phát triển thị trường xăng dầu, các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và các doanh nghiệp có liên quan.
Chặng đường 4 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty tập đoàn G37 luôn gắn liền với các sự kiện quan trọng trong việc thúc đẩy và phát triển nền kinh tế Việt Nam.

G37 không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó, G37 luôn tạo ra môi trường làm việc tốt nhất để xây dựng một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp, luôn đoàn kết, gắn bó, tạo dựng niềm tin cho khách hàng, đối tác và không ngừng vươn tới những mục tiêu cao hơn trên hành trình phát triển hướng tới tương lai.