Tập đoàn G37 sở hữu 4 công ty kinh doanh trong lĩnh vực vận tải xăng dầu:

   Công ty Cổ phần xăng dầu Hà Thành , Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Việt ĐàiH.S.L kinh doanh vận tải thủy. Công ty Cổ phần thương mại Minh Phúc Khang kinh doanh vận tải đường bộ.                                                   Hệ thống vận tải đường thủy, đường bộ giúp Tập đoàn chủ động, đảm bảo vận chuyển xăng dầu thông suốt từ nước ngoài về Việt Nam, từ các kho đầu mối nhập khẩu đến các cảng và đại lý tiêu thụ trong cả nước.

Vận tải thuỷ                                                                                                                                                            Vốn điều lệ của G37 tính đến ngày 31/12/2021 là: 1.500 tỷ đồng.

G37 bao gồm 04 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực vận chuyển, thuê và cho thuê tàu chở dầu và các sản phẩm dầu, các hoạt động dịch vụ. Đội tàu chở dầu của G37 có tổng trọng tải trên 500.000 DWT được phân cấp và chứng nhận bởi các tổ chức Đăng kiểm quốc tế (DNV, ABS, NK,…), tuân thủ theo các Công ước và quy định quốc tế và đạt được các chứng nhận quốc tế về An toàn quốc tế (DOC và SMC), An ninh Quốc tế (ISSC); là đội tàu chở dầu sản phẩm lớn nhất Việt Nam, bao gồm đội tàu viễn dương, ven biển và các xà lan khai thác đường sông.

Vận tải đường bộ

Vận tải bộ là một trong những lĩnh vực chủ chốt phục vụ cho kinh doanh xăng dầu, đảm bảo luân chuyển xăng dầu thông suất từ kho cảng đầu mối tới các đơn vị thành viên cũng như các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, giúp Tập đoàn duy trì tốt hoạt động cốt lõi.

Tập đoàn G37 được thành lập theo Quyết định số 515/PLX-QĐ-HĐQT ngày 20/9/2017 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/10/2016.
Vốn điều lệ PTC tính đến 31/12/2020: 300 tỷ đồng. G37 có 04 Công ty thành viên, hoạt động trong hai lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu và kinh doanh vận tải và tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh tổng hợp nhằm tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.