Định hướng chiến lược

Phát triển thành một trong những đơn vị hàng đầu trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tại thị trường Việt Nam, đẩy mạnh gia tăng thị phần; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới như LNG, CNG bên cạnh mặt hàng LPG truyền thống;

Phát huy giá trị thương hiệu G37; phát triển thị trường thông qua thế mạnh của kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối qua hệ thống các Công ty Xăng dầu thành viên G37;

Phát triển bền vững thông qua gia tăng tối đa giá trị doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động.

Hóa chất 

Các sản phẩm đốt