G37 thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để sớm trở thành nước cơ bản là công nghiệp theo hướng hiện đại, G37 đã hoàn thành tốt vai trò cung ứng kịp thời nguồn xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu cho sản xuất và đời sống nhân dân, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Tập đoàn đã không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng các biện pháp thiết thực như: Triển khai các ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý tiêu thụ xăng dầu, chống gian lận; Xây dựng các hệ thống hạ tầng, mạng lưới tiêu thụ, phân phối đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và kỹ thuật; Nghiên cứu đầu tư mới và nâng cấp hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật về kho, cảng, đường ống,…

G37 thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bên cạnh đó, G37 cũng tăng cường việc trích lập và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG). Việc quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu được quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2016 ngày 24/06/2016 và thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 của liên bộ Công thương – Tài chính. Ngoài ra, nhằm thực hiện quy định tại Nghị định 83/2014/NĐCP, G37 luôn công khai minh bạch và có báo cáo định kỳ về Quỹ bình ổn giá xăng dầu trên trang thông tin điện tử http://www.g37group.com. Điều này góp phần bình ổn mặt bằng giá nói chung, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì ổn định tăng trưởng và an sinh xã hội, tạo động lực cho sự phát triển bền vững cho G37 nói riêng và cho nền kinh tế, xã hội của đất nước nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *