Quản lý ngăn ngừa các sự cố tràn dầu bằng hệ thống nhân lực

Quản lý ngăn ngừa các sự cố tràn dầu bằng hệ thống nhân lực được đào tạo kỹ càng và vật lực trang bị đầy đủ
Có thể nói sự cố tràn dầu là sự cố được quan tâm lưu ý hàng đầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Sự cố tràn dầu có thể gây ra các vấn đề về ô nhiễm môi trường xung quanh, là nguy cơ hàng đầu gây cháy nổ.

G37 quản lý ngăn ngừa các sự cố tràn dầu bằng một hệ thống nhân lực, vật lực ứng phó sự cố tràn dầu. Tại tất cả các kho và cửa hàng xăng dầu đều lập kế hoạch ứng phó tràn dầu. Các đơn vị xăng dầu đều có ban chỉ đạo, ban chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu. Việc thực tập ứng phó sự cố tràn dầu được lên kế hoạch hàng năm, nội bộ hoặc phối hợp với các đơn vị địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *